Warsztaty konstruowania programów nauczania dla zawodu do nowych podstaw programowych

Cel ogólny:

Cele szczegółowe

Uczestnicy:

Twarde efekty:

Czas szkolenia: 6 godz. (6x45min)